THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN MẬT ONG TÍN PHÁT

Ấp Hưng Nhơn, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

(0275) 374 6100 – 0907 41 46 78

Tinphathoneybentre@gmail.com

www.matongtinphat.vn

THÔNG TIN PHẢN HỒI

0907.414.678